Hem

INSPIRERANDE LEDARSKAPSUTVECKLING SOM GÖR NYTTA I VERKSAMHETEN

Mina kunder uttrycker att utvecklingsprocessen har haft positiv effekt i enlighet med målsättningen och att såväl de själva som deras medarbetare har fått högre energi under vår samverkan. Jag vänder mig till personer med driv i ledande befattningar som det redan går bra för och hjälper dem att lyckas än bättre. Mina kunder har roller såsom HR-chef, VD, affärsområdeschef, administrativ chef, organisationschef eller politisk ledare.

Ledarcoaching och/eller kompetensutveckling är processerna som används för att nå de mål som sätts upp i nära samverkan med kund – mål som möter behov i verksamheten.

Min vision är att vara en av de fem bästa ledarcoacherna i Sverige!

Min mission är att skapa kompetensutveckling som ger bestående nytta för såväl deltagarna, organisationen och (direkt eller indirekt) för samhället.

ERBJUDANDEN

Ledarcoaching för affärsnytta och motivation

”Jag upplever att jag uppnått flertalet av målen såväl privat som professionellt. Jag får tydliga signaler från organisationen att jag lever värderingarna och har utvecklats på ett positivt sätt. Mina närmaste medarbetare och hela linjeorganisationen upplever verkligen min nytändning. Jag har också nått en betydligt högre livskvalité och skapat en bättre balans.” vVD

”Susanne har varit en idealisk coach som med lyhördhet och känsla verkat som katalysator och lett mig fram till mina egna lösningar. Praktiska och lagom utmanande övningar har gjort att jag verkligen kunnat se mina framsteg.” Ekonomichef

”Vårt företag har fått ett helt nytt verksamhetsområde som vi insåg potentialen i under affärscoachingen. Susanne fick oss att vilja och våga. Affärerna har fått ett uppsving. Entreprenör

Är du en person med driv i en ansvarsfull roll som det går bra för och ändå vill utvecklas?

Hittills över 100 nöjda kunder inom näringslivet som säger att de känner sig mer tillfreds och är mer effektiva i sitt ledarskap tack vare coachprocessen.

Ring 070 - 308 97 40 och boka en kostnadsfri provcoaching!

 

Ledarutbildningar/workshops som möter affärs- och organisationsbehov

Uppdragen har tydliga syften och mål och upplägget skräddarsys för att möta kundens behov. Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik och uppföljning över tiden, vilket ökar sannolikheten för användbara insikter som omsätts i handling.

”Försäljningen har ökat under året som vi har haft utbildningen av nya teamledare. Självklart kan vi inte isolerat hänföra det till utbildningen, men jag är säker på att den har bidragit baserat på hur diskussionerna går.” Affärsområdeschef

”Det är mycket enklare att leda nu när alla strävar åt samma håll.” Organisationschef

”Vi är nöjda för vi fick ut det vi kom överens om. Den nya ledningsgruppen har en samsyn på syftet med sitt uppdrag, har spelregler för sin samverkan och har lärt känna varandra under mycket trevliga former. Förutom att få oss att nå målen har du en speciell förmåga att sätta en skön atmosfär även i pressande situationer.” Administrativ chef

 

Värdegrundsbaserad ledarutveckling för trygghet, trovärdighet och driv

Vissa personer utstrålar en trovärdighet som visar sig hålla i längden. Vad beror det på? Går det att utveckla?

Ja, det är vår erfarenhet!

Värdegrundsbaserad ledarutveckling kan ske i

  • utbildningar med ca 25 personer
  • workshops med 40 personer i varje grupp
  • individuell coaching
  • workshops och coaching med en avdelning eller ett företag.

Processen är mycket uppskattad vilket avspeglas i följande axplock av kundcitat:

”Jag upplever att jag är ”lugnare”. Jag har med mig mina kärnvärderingar och stannar upp oftare, tänker efter och ställer mig frågan – kan jag stå upp för detta?” Kommunikationschef

”Jag har blivit mycket tryggare i min ledarroll och jag klarar av bättre av att stå för beslut och för åsikter.” Intern projektledare

”Susanne är inlyssnande och klok. Inriktningen på coachingen är alltid konkret nytta och det är avgörande för mig.” Entreprenör

 

HR-chefens högra hand

”Tack, Susanne! Du ger mig nya infallsvinklar och har en fantastisk förmåga att peka ut vad som sker ur ett helhetsperspektiv! Det gör det lättare att fatta beslut och handla.” HR-ansvarig i managementkonsultbolag

”Samtalet gick så bra som det kunde gå och mycket bättre än om du och jag inte hade pratats vid. Du fick mig att hitta ett mycket bättre förhållningssätt i en utmanande situation.” HR-chef i IT-bolag

”Du är en av få mindre konsultföretag som vi anlitar. Du har ett unikt erbjudande. Vi plockar russinen ur kakan när vi sonderar marknaden.” HR-chef i amerikanskt bolag

Är du HR-chef och i behov av ett bollplank?

Låt oss ta ett första möte och se vad det kan ge dig!

 

Ledarskap inom politiken

”Lyssnande, lotsande, lärande, lovordande. Lysande! Jag hade aldrig nått dit jag är i dag om det inte vore för coachprocesser med Susanne!” Riksdagsledamot

”Den värdegrundsbaserade utbildningen har gjort att jag framför mina åsikter med ökad trygghet – och det är inget dåligt betyg! Jag hade säkert framfört samma sak – men jag känner mig tryggare och mer säker på vem jag är.” Lokalpolitiker och organisationskonsult

”Jag får både mer gjort än innan och når fram bättre med min argumentation – vilket också kommenteras spontant av andra i omgivningen.” Heltidanställd kommunalpolitiker

Hittills över 100 nöjda kunder inom Alliansen som säger att de känner sig mer tillfreds och är mer effektiva i sitt ledarskap tack vare coachprocessen.

Ring 070 - 308 97 40 och boka en kostnadsfri provcoaching!

 

Momentumledare – affärsutveckling i samverkan med fokus på miljön

”Du ligger helt rätt och har tänkt nytt jämfört med andra på marknaden! Vi vet varför och vad men inte alltid hur. Här har vi en lösning!” CSR-chef

Karriärcoaching

”Mycket professionell. Strukturerad, positiv och upplyftande. Har känt mig omtyckt. Inte låtit mig komma undan svåra frågeställningar. Styr in mig med varlig hand i fållan när jag fladdrar iväg. Duktig på att analysera och dra slutsatser. Skicklig på att uttrycka och formulera sig. Jag har aldrig känt mig tilltufsad.” Personalchef

”Det har gett mig

  • nytt intressant och utvecklande jobb
  • vuxit som person
  • nya insikter i livet.

Susanne har givit mig råd och verktyg för att lyckas med min vidare utveckling i arbetslivet. Hon har också varit inspirerande och mycket hjälpsam under en jobbig tid i mitt arbetsliv.” Innesäljare

”Susanne har ett starkt engagemang och en positiv attityd. Alltid förberedd, vilket jag gillar – gör man något så gör man det bra. Varje möte har därför betytt ny energi och ett steg närmare uppsatta mål.” Platschef

Är du mellan jobb, i en roll där du inte vill vara eller är personalansvarig med personer som du tyvärr behöver säga upp?

Kontakta då mig för att ta del av Awallés erbjudande.

070-308 97 40

bergeling@telia.com

Besök Eriksbergsgatan 10

Post Öringevägen 25

135 49 Tyresö

Org.nr 556789-5163

Awallé

Copyright © All Rights Reserved