INSPIRERANDE LEDARSKAPSUTVECKLING SOM GÖR NYTTA I VERKSAMHETEN

Målet är att du blir mer tillfreds; får högre energi och måluppfyllelse 

 

Är du en person med driv i ledande befattning som det redan går bra för men som känner att det skulle vara inspirerande och skönt med ett kvalificerat och konfidentiellt bollplank utanför organisationen?

Då ska du vända dig till mig.


Är du hållbarhetsansvarig och därmed en av vår tids hjältar - ja, då kan du med trygghet vända dig till mig för jag känner till dina utmaningar och möjligheter.

Är du utbildningsansvarig och vill ha en utvecklingsprocess där deltagarna får bestående kompetenser som används i det dagliga arbetet eftersom de själva är motiverade till att prova?
Då kan du också vända dig till mig.


Min vision är att vara en av de fem bästa ledarcoacherna i Sverige!


Min mission är att skapa kompetensutveckling som ger bestående nytta för såväl deltagarna, organisationen och (direkt eller indirekt) för samhället.


Mina kunder finns inom såväl näringslivet som politiken.

ERBJUDANDEN

Executive coaching för affärsnytta och motivation

”Jag upplever att jag uppnått flertalet av målen såväl privat som professionellt. Jag får tydliga signaler från organisationen att jag lever värderingarna och har utvecklats på ett positivt sätt. Mina närmaste medarbetare och hela linjeorganisationen upplever verkligen min nytändning. Jag har också nått en betydligt högre livskvalité och skapat en bättre balans.” vVD


”Susanne har varit en idealisk coach som med lyhördhet och känsla verkat som katalysator och lett mig fram till mina egna lösningar. Praktiska och lagom utmanande övningar har gjort att jag verkligen kunnat se mina framsteg.” Ekonomichef


”Vårt företag har fått ett helt nytt verksamhetsområde som vi insåg potentialen i under affärscoachingen. Susanne fick oss att vilja och våga. Affärerna har fått ett uppsving. Entreprenör


Hittills över 200 nöjda ledare som har fått ett ökat lugn, högre energi, bättre effektivitet och måluppfyllelse av coachingen.

Ring 070 - 308 97 40 och boka en kostnadsfri provcoaching!


Ledarutbildningar/workshops som möter affärs- och organisationsbehov


Uppdragen har tydliga syften och mål och upplägget skräddarsys för att möta kundens behov. Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik och uppföljning över tid, vilket ger bestående insikter som omsätts i handling. Energin under workshopen är hög med en trygg grundton.


”Försäljningen har ökat under året som vi har haft utbildningen av nya teamledare. Självklart kan vi inte isolerat hänföra det till utbildningen, men jag är säker på att den har bidragit baserat på hur diskussionerna går.” Affärsområdeschef


”Det är mycket enklare att leda nu när alla strävar åt samma håll.” Organisationschef


”Vi är nöjda för vi fick ut det vi kom överens om. Den nya ledningsgruppen har en samsyn på syftet med sitt uppdrag, har spelregler för sin samverkan och har lärt känna varandra under mycket trevliga former. Förutom att få oss att nå målen har du en speciell förmåga att sätta en skön atmosfär även i pressande situationer.” Administrativ chef


Hållbarhetsansvarigas högra hand

”Du har en botten som andra inte har! Och då ska du veta att jag har pratat affärsutveckling kopplat till omvärldstrender med hundratals konsulter.” Framgångsrik entreprenör i medelstort, svenskt företag


Du är uppskattad som bollplank och för din entusiasm – det är många som vill sitta vid ditt bord under erfarenhetsutbytet mellan hållbarhetscheferna.” DI Close nätverksansvariga


"Jag berättade för min chef att vi har nått målen på alla områden så vi vill anlita dig för fler uppdrag." Hållbarhetsansvarig i börsnoterat bolagFörändringsledare kallas och är jag. Med min kompetens inom affärs-, organisations- och individutveckling och min passion för klimatfrågan sedan år 2013 är jag redo att vara hållbarhetsansvariges högra hand.

Ring 070 - 308 97 40 och boka en kostnadsfri provcoaching!

HR-chefens mogna stöd


”Tack, Susanne! Du ger mig nya infallsvinklar och har en fantastisk förmåga att peka ut vad som sker ur ett helhetsperspektiv! Det gör det lättare att fatta beslut och handla.”  HR-ansvarig i managementkonsultbolag


”Samtalet gick så bra som det kunde gå och mycket bättre än om du och jag inte hade pratats vid. Du fick mig att hitta ett mycket bättre förhållningssätt i en utmanande situation.” HR-chef i IT-bolag


”Du är en av få mindre konsultföretag som vi anlitar. Du har ett unikt erbjudande. Vi plockar russinen ur kakan när vi sonderar marknaden.” HR-chef i amerikanskt bolag


Är du HR-chef och i behov av ett bollplank?

Låt oss ta ett första möte och se vad det kan ge dig!


Värdegrundsbaserad ledarutveckling för trygghet, trovärdighet och driv


Vissa personer utstrålar en trovärdighet som visar sig hålla i längden. Vad beror det på? Går det att utveckla?

Ja, det är vår erfarenhet!


Värdegrundsbaserad ledarutveckling kan ske i

utbildningar med ca 25 personer

workshops med 40 personer i varje grupp

individuell coaching

workshops och coaching med en avdelning eller ett företag.


Processen är mycket uppskattad.


”Den värdegrundsbaserade utbildningen har gjort att jag framför mina åsikter med ökad trygghet – och det är inget dåligt betyg! Jag hade säkert framfört samma sak – men jag känner mig tryggare och mer säker på vem jag är.”

Lokalpolitiker och organisationskonsult


Karriärcoaching

”Mycket professionell. Strukturerad, positiv och upplyftande. Har känt mig omtyckt. Inte låtit mig komma undan svåra frågeställningar. Styr in mig med varlig hand i fållan när jag fladdrar iväg. Duktig på att analysera och dra slutsatser. Skicklig på att uttrycka och formulera sig. Jag har aldrig känt mig tilltufsad." Personalchef


”Det har gett mig nytt intressant och utvecklande jobb vuxit som person nya insikter i livet. Susanne har givit mig råd och verktyg för att lyckas med min vidare utveckling i arbetslivet. Hon har också varit inspirerande och mycket hjälpsam under en jobbig tid i mitt arbetsliv.” Innesäljare


”Susanne har ett starkt engagemang och en positiv attityd. Alltid förberedd, vilket jag gillar – gör man något så gör man det bra. Varje möte har därför betytt ny energi och ett steg närmare uppsatta mål.” Platschef


Är du mellan jobb, i en roll där du inte vill vara eller är personalansvarig med personer som du tyvärr behöver säga upp?

Kontakta då mig för att ta del av Awallés erbjudande.