SUSANNE

Sedan år 1998 har jag fokuserat mitt arbete på frågor som rör ledarutveckling kopplat till affärsidén. Först som utbildningsansvarig i Skandinavien på McKinsey & co, sedan som direktör i Bergman & Beving med särskilt ansvar för den interna ledarutbildningen och senast i en mängd uppdrag som egen företagare.

 

Sedan år 2007 har jag även fått förmånen att stödja ledare inom politiken, såväl som ledarcoach som genom utbildningsinsatser.

 

Utbildningsmässigt är en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm basen, liksom två olika perioder av studier utomlands i Japan och USA. Exempel på vidareutbildningar är inom coaching, facilitering, ledarskap, grupputveckling, likabehandling, kommunikation, IT-implementering och styrelsearbete.

 

Min yrkesbana startade som företagsledningskonsult, vilket gav en god grund av kompetenser i allt från strategisk analys via kundundersökningar till organisationsutveckling. Dessa år gav också en förståelse för olika branschlogiker samt vikten av att såväl göra en omvärldsanalys som förstå en organisations rötter och kärnkompetenser vid en organisationsutveckling.

 

Klimatförändringar är en fråga som engagerar. Min grundutbildning i det ämnet är Världens Eko på Stockholms universitet år 2013.

 

Hur är det då att jobba med Susanne Bergeling? Kunder berättar:

”Det är väldigt utvecklande att jobba med Susanne, det ger nya kunskaper, insikter och inspiration. Och det är väldigt roligt! Riksdagsledamot


”Susanne är mycket driven och utmanar på rätt sätt. Hon för en positiv, varm, utvecklande dialog med en härlig fingertoppskänsla.” Ledare i näringslivet

 

”Jag sätter 5 av 5 på workshopen. Ämnet gav en riktig ögonöppnare och ledaren var mycket sympatisk och kraftfull på samma gång.” Ledare i politiken

 

”Förutom att få oss att nå målen för kick-offen så har du en speciell förmåga att sätta en skön atmosfär även i pressande situationer.” Ledare i myndighet

 

                  VÅR SAMVERKAN


Vi sätter en ära i att förvalta det förtroende våra kunder ger i ett uppdrag och strävar efter hög effekt och hög kvalitet.


Awallé har funnits sedan år 2002. Vissa kunder har vi samverkat med under 5-12 år medan andra väljer att anlita oss för ett uppdrag.


Huvudsaken är att vi har ett ömsesidigt utbyte och använder varandras kompetens i en inspirerande och värdeskapande samverkan.


SAMARBETSPARTNERS 

Awallé är större än Susanne! Om behovet hos kund kräver fler coacher, utbildare eller facilitatorer så anlitas väl beprövade samverkanspartners i projekten.